×

Nxpo Young talk ตอน พาส่องความเห็นตัวแทน APEC ต่อประเด็นสุด HOT “Net Zero Emission”

วันที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2024

🚩รายการ NXPO Young Talk ตอนที่ 10 ประเด็น “พาส่องความเห็น ตัวแทน APEC ต่อประเด็นสุด HOT🔥 “Net Zero Emissions🌎”” กับแขกรับเชิญที่จะมาเล่าให้ฟังว่า …

📌 ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคคืออะไร ❓

📌 รายละเอียดโครงการ Net Zero Emissions ❓

📌 ประโยชน์ที่ประเทศไทยและประเทศในเขตเศรษฐกิจเอเปคจะได้รับจากการดำเนินโครงการฯ ❓

มาร่วมหาคำตอบได้ในรายการ NXPO Young Talk