×

NXPO’S Highlights เดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันที่เผยแพร่ 13 มีนาคม 2023

รวบรวมประเด็นสำคัญที่จะทำให้คุณรู้ว่าแต่ละเดือน สอวช. ทำอะไร ?? ภายใน 2 นาที

ชวนทุกคนมาอัปเดตภารกิจสำคัญของ สอวช. ผ่านการรวบรวมไฮไลท์ภารกิจ กิจกรรม และข่าวสารสำคัญที่ สอวช. ดำเนินงานหรือมีส่วนร่วม

– สอวช. จัดเวทีถก โอกาสของประเทศไทยกับยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เอกชนมองเห็นแนวทางพัฒนาฐานการผลิตในประเทศ สนับสนุนอู่รถไทย มุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอน ลดมลพิษ ประหยัดค่าน้ำมัน ลดหนี้ครัวเรือน (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14668/

– กระทรวง อว. ปลดล็อกอีก 2 หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ “วิศวกรคอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีดิจิทัล” ของจุฬาฯ กับ “ธุรกิจการบิน” ของ มทร.ตะวันออก เรียนทฤษฎีพร้อมปฎิบัติจริงในทุกชั้นปี ได้ใบประกาศนียบัตรรับรองรายภาคการศึกษาเพื่อนำไปยื่นสมัครงาน เรียนด้วยทำงานด้วยได้ ชี้ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และช่วยพัฒนาทักษะอาชีพให้นักศึกษา (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14768/

– สสว. ผนึกกำลัง สอวช. คิกออฟโครงการขับเคลื่อนส่งเสริม MSME ด้วยบีซีจี (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14751/

ประมวลข่าวสารอื่นๆ ในเดือนที่ผ่านมา

– วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สอวช. ร่วม จัดสัมมนา “แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับของประเทศ” หวังขยายผลสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14554/

– วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สอวช. นำทีมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตทอร์รีไฟด์ ไบโอแมส (ถ่านหินชีวมวล) ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14566/

– วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สอวช. นำทีมเยี่ยมชมการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนเพื่อใช้ทางการเกษตร ณ  บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัดนนทบุรี

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14617/

– วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สอวช. จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความคิดเห็น และการเตรียมกลไกการทำงานสนับสนุน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14653/

– วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สอวช. เข้าศึกษาดูงานเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง พร้อมเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14689/

– วันที่ 24กุมภาพันธ์ 2566 สอวช. ร่วมเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการแม่โขง-ล้านช้าง รองรับระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14719/

รอติดตามไฮไลท์สำคัญจาก สอวช. ได้ทุกเดือน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ สอวช.

อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ!!!