×

สมัชชาสุขภาพ ความสำคัญของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อร่วมแก้ปัญหาความยากจน

วันที่เผยแพร่ 9 มกราคม 2023

ความร่วมมือของ สอวช. และ สช. ในการขับเคลื่อนเวทีระดมความเห็น “สมัชชาสุขภาพ” มีความสำคัญอย่างไร

และทำไมเราจึงต้องการความร่วมมือในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาพร้อมกันทุกภาคส่วน

พบคำตอบได้ใน “สมัชชาสุขภาพ: ความสำคัญของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อร่วมแก้ปัญหาความยากจน”