×

สมัชชาสุขภาพ: เปิดเวทีแลกเปลี่ยน แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

วันที่เผยแพร่ 17 ธันวาคม 2022

มาหาคำตอบไปพร้อมกันว่า BCG จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างไร?

ผ่านการเปิดมุมมองความเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ใน “สมัชชาสุขภาพ: เปิดเวทีแลกเปลี่ยน แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG”