×

เวทีสมัชชาสุขภาพ ส่งต่อยุทธศาสตร์ใช้ BCG แก้จน สู่การเป็นวาระแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2022

ทรัพยากรไทยมีเยอะ แต่ทำไมคนไทยยังจนอยู่?

ร่วมหาคำตอบและหาทางออกไปพร้อมกันใน…

“เวทีสมัชชาสุขภาพ ส่งต่อยุทธศาสตร์ใช้ BCG แก้จน สู่การเป็นวาระแห่งชาติ”