×

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาพอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research Development and Industrialization Capability of Medium Enterprise RDI)

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2021

www.nxpo.or.th/th/wp-content/uploads/2021/02/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2.pdf


ดาวน์โหลดเอกสาร