messenger icon
×

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว (tourism inventory) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มพัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วันที่เผยแพร่ 11 สิงหาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว (tourism inventory) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มพัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว