messenger icon
×

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ 3 สิงหาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนการปฏิรููปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม