messenger icon
×

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและสำรวจระดับความสำคัญของสมรรถนะ (Non-Cognitive Competency) สำหรับ 3 อาชีพที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและสำรวจระดับความสำคัญของสมรรถนะ (Non-Cognitive Competency) สำหรับ 3 อาชีพที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0