messenger icon
×

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัยของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 8 กรกฎาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัยของประเทศไทย