messenger icon
×

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน พร้อมครุภัณฑ์/เฟอร์นิเจอร์ หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ชั้น 16 ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

วันที่เผยแพร่ 2 พฤษภาคม 2024

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 16
ดาวน์โหลดเอกสาร