ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานวิชาการจัดทำข้อมูลและเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา