messenger icon
×

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน พร้อมครุภัณฑ์/เฟอร์นิเจอร์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ชั้น 16 ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

วันที่เผยแพร่ 14 มีนาคม 2024

ประกาศประกวดจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน พร้อมครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ชั้น 16 บพค
ดาวน์โหลดเอกสาร