×

ประกาศผู้ชนะการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ดาวน์โหลดเอกสาร