messenger icon
×

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดงานแสดงผลงานจากโครงการวิจัย Coding รวมทุกภูมิภาค “งาน PMU-B Coding Era: Play Fun Fest” หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

วันที่เผยแพร่ 21 ธันวาคม 2023

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดงาน Coding Era
ดาวน์โหลดเอกสาร