×

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ดาวน์โหลดเอกสาร