×

ประกาศประกวดราคาการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2022

เอกสารประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร