×

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “เพื่อผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่เผยแพร่ 18 มกราคม 2022