×

“อว.” จับมือ “กรุงเทพมหานคร” เตรียมจัดงานตลาดนัดนวัตกรรม 3 มุมเมือง นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเมือง เพิ่มทักษะใช้เทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมขยายผลสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ

วันที่เผยแพร่ 29 มกราคม 2024