×

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุมสภานโยบาย อววน. ย้ำเร่งยกระดับการศึกษา ผลิตบุคลากรทักษะสูง รองรับอุตสาหกรรมอนาคต หนุนปั้นธุรกิจสตาร์ทอัพ พร้อมเคาะกรอบวงเงินด้าน อววน. ปี 68 รวม 1.5 แสนล้านบาท

วันที่เผยแพร่ 5 มกราคม 2024