×

สอวช. ตั้งเป้าสร้าง “ธุรกิจนวัตกรรม” กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศเฉลี่ย 1,000 ราย 1,000 ล้านบาท ปั๊มรายได้ 1 ล้านล้านบาท ภายในปี 2570

วันที่เผยแพร่ 23 ธันวาคม 2023