×

สอวช. ร่วมส่งเสริมนโยบาย ไม่รับของขวัญ “No Gift Policy” งดรับและงดให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

วันที่เผยแพร่ 21 ธันวาคม 2023