messenger icon
×

สอวช. – STIPI มจธ. จัดกิจกรรมรวมพลังนักออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ชี้โจทย์สำคัญของไทยที่ต้องเร่งขับเคลื่อน พร้อมทิศทางต่อยอดการทำนโยบายให้ไปสู่การปฏิบัติจริง

วันที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2023