messenger icon
×

“อนุทิน” ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวง อว. “สอวช.” โชว์แพลตฟอร์ม STEMPlus พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบภาคการผลิตและบริการ

วันที่เผยแพร่ 13 พฤศจิกายน 2023