×

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (กอวช.) ครั้งที่ 7/2566

วันที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2023