×

อว. ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่เผยแพร่ 10 เมษายน 2023