×

ชวนรู้จัก “สภานโยบาย ด้าน อววน.” มีหน้าที่ทำอะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศ?

วันที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2023