×

สอวช. ชี้นโยบายดันผู้ประกอบการธุรกิจฐานนวัตกรรม ปั้นสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาทให้กับประเทศ

วันที่เผยแพร่ 17 มิถุนายน 2023