×

สอวช. โชว์ผลงานปั้นแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคน ตอบโจทย์การจ้างงาน การพัฒนาทักษะบุคลากร เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2023