×

สอวช. ยกมาตรการภาครัฐ สร้างระบบนิเวศ ปลดล็อกข้อจำกัดกฎหมาย เอื้อ สถาบันวิจัย – มหาวิทยาลัย เชื่อมเอกชน กระตุ้­­­นเพิ่มลงทุน R&D สู่เป้าหมาย 2% ในปี 2570

วันที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2023