×

“เอนก” ชี้ อุตสาหกรรมอาหารอนาคต-แบตเตอรี่ มีโอกาสเติบโตสูง มอบ สอวช. เร่งหามาตรการทำงานร่วมกับภาคเอกชน และดึงต่างชาติลงทุน มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของโลก

วันที่เผยแพร่ 27 มิถุนายน 2023