×

พาชม 8 ผลงานสำคัญ ภายใต้ 5 ภารกิจ ในปี 65 จาก สอวช. เบื้องหลังนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ขับเคลื่อนประเทศ

วันที่เผยแพร่ 12 เมษายน 2023