×

สอวช. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “พระองค์ภา” พร้อมกับกระทรวง อว. มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

วันที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2022