messenger icon
×

สำเร็จไปอีกขั้น! พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม กฎหมายสำคัญนำไทยก้าวข้ามประเทศกับดักรายได้ปานกลาง

วันที่เผยแพร่ 6 ตุลาคม 2021