messenger icon
×

Holding Company กลไกส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐ-เอกชน เพิ่มพลังผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

วันที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2021