×

สอวช. ศึกษางานโอทอปเทรดเดอร์อยุธยา เตรียมปรับแผน พัฒนา ยกระดับรายได้ชาวบ้าน ลดเหลื่อมล้ำ หลุดพ้นปัญหาความยากจน

วันที่เผยแพร่ 18 ตุลาคม 2022