หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (Global Partnership)

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (Global Partnership)

วันที่เผยแพร่ 22 มีนาคม 2021

256403212257362292524

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8409