หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคตแผนงานย่อย รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคตแผนงานย่อย รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)

วันที่เผยแพร่ 5 กุมภาพันธ์ 2021

บพข.-ประกาศรับFull-proposal-ปี-2564-2-แผนงานFM-รถไฟฟ้าดัด

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8377