ประกาศผล ปีงบประมาณ 2565


หน้าหลัก » ประกาศผล ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลการพิจารณาทุน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ machine learning เพื่อศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของสารชีวโมเลกุล (Biological molecule) สำหรับเป็นเครื่องมือในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ
โปรแกรมที่ 5
ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ