หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2020 (SMART Agricultural Robot Contest)

การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2020 (SMART Agricultural Robot Contest)

วันที่เผยแพร่ 2 ตุลาคม 2020