หน้าหลัก » ข่าวกิจกรรม » ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “CODING ERA: The Next Wave of Thailand’s Education”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “CODING ERA: The Next Wave of Thailand’s Education”

วันที่เผยแพร่ 7 มีนาคม 2023

ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย

ในวันศุกร์ที่ 17 – เสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม “CODING ERA: The Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพมหานครภายในงาน : 💡 มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม หรือ Coding เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่น่าสนใจ การแข่งขัน E-Sport และ กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายและขอเชิญชวนมาเรียนรู้โค้ดดิ้งผ่านเกม Code Combat เพื่อรับใบประกาศนียบัตร Computer Science level 1 จาก บพค. ด้วย (กิจกรรม Code Combat Arena) 🚨

จัดโดย

⭕️ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

⭕️ บริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จำกัด

⭕️ กรุงเทพมหานคร

⭕️ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC

⭕️ บริษัท Thermaltake จำกัด