หน้าหลัก » ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอ » ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)”ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)”ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่เผยแพร่ 1 กุมภาพันธ์ 2023

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2566
กรอบการวิจัยการพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)
แผนงานย่อยเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น
เอกสารประกาศผลาวน์โหลดที่นี่
free website counter