หน้าหลัก » ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอ » ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่เผยแพร่ 1 กุมภาพันธ์ 2023

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2566
กรอบการวิจัยการยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)
แผนงานย่อยพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)
เอกสารประกาศผลดาวน์โหลดที่นี่
free counter