หน้าหลัก » คลังข้อมูลและสื่อความรู้ » ยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่

ยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่

วันที่เผยแพร่ 23 มกราคม 2023