ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
10 ตุลาคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
ดาวน์โหลด
0
30 กันยายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลด
0
27 กันยายน 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานวิชาการจัดทำข้อมูลและเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดาวน์โหลด
0
24 กันยายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่สำนักงาน
ดาวน์โหลด
0
19 กันยายน 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
0
19 กันยายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โดยวิธีคัดเลือก
ดาวน์โหลด
0
16 กันยายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
0
10 กรกฎาคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนไทย ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
0
3 กรกฎาคม 2019
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงาน CEO Innovation Forum 2019
ดาวน์โหลด
0
2 กรกฎาคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์แบบองค์กร
ดาวน์โหลด
0